Stichting Van Ravenswaaijstede

Zorgboerderij

Rust, Veiligheid, Vertrouwen en Verbinden

Stichting Van Ravenswaaijstede is aangesloten bij branchevereniging Vereniging Bezig via Federatie Landbouw en Zorg. De kleinschalige zorgboerderij staat voor Rust, Veiligheid, Vertrouwen en Verbinden. Om dit volledig te willen uitdragen wordt er aan het kwaliteitssysteem "Kwaliteit Laat Je Zien" gewerkt om daarmee de doelstellingen te bereiken. 

Zowel medewerkers als deelnemers houden zich aan de opgestelde huis- en gedragsregels die nodig zijn om een prettige omgang met elkaar te hebben. 

Voor iedere deelnemer wordt een ondersteuningsplan opgesteld waarin de hulpvraag, wensen, behoeften en doelen inzichtelijk worden gemaakt om op die wijze de juiste begeleiding te kunnen bieden.

In het kader van de AVG wetgeving zijn wij verplicht om zorgvuldig om te gaan met persoonlijke gegevens van iedere deelnemer. De zorgboerderij en de deelnemer overleggen een privacyverklaring waarin o.a. staat vermeld hoe persoonlijke gegevens worden opgeslagen en gebruikt. 

Een klacht
Het kan gebeuren dat je ergens ontevreden over bent. Dan is het goed om dit met jouw begeleider te bespreken.
Wanneer je niet tevreden bent over het gesprek óf je vindt het lastig om jouw verhaal te vertellen, dan kun je ook contact opnemen met de klachtenfunctionaris.
Als onafhankelijk klachtenfunctionaris draag ik bij aan een laagdrempelige klachtbehandeling.
Ik ben onpartijdig, dat wil zeggen dat ik geen oordeel heb en het verhaal van beide kanten hoor.
Ik luister naar de verhalen, geef informatie en advies, en kan bemiddelen. Als klachtenfunctionaris heb ik een geheimhoudingsplicht.
Je kunt mij bereiken via  wienabakker@adviespuntzorgbelang.nl, of 06 5388 5459.                                        Hartelijke groet,                                                                                                                                      Wiena Bakker, onafhankelijk klachtenfunctionaris                                      

De algemene voorwaarden en klachtenregelement zijn te lezen in onderstaande documenten.