Stichting Van Ravenswaaijstede

Zorgboerderij

Rust, veiligheid, vertrouwen en verbinden

Rust, veiligheid, vertrouwen en verbinden zijn de kernwaarden van stichting Van Ravenswaaijstede, een kleinschalige zorgboerderij waar op een laagdrempelige wijze specialistische dagbesteding wordt geboden aan (jong)volwassenen in de leeftijd van 18 tot 65 jaar met psychiatrische- en verslavingsproblematiek en niet aangeboren hersenafwijking. Ook wel de GGZ-doelgroep genoemd.

Op deze unieke dagbesteding wordt gespecialiseerde begeleiding geboden waar deelnemers tot rust mogen komen om van daaruit te werken naar stabilisatie en herstel waar mogelijk. Essentieel hierbij is de kwaliteit van leven te verrijken.
Voor deze groep deelnemers is het extra moeilijk om volledig deel te nemen aan maatschappelijke en bedrijfsmatige activiteiten. Er liggen vaak meerdere problemen ten grondslag waardoor zij tussen wal en schip dreigen te geraken. Hierdoor lopen zij het risico in een sociaal isolement te komen wat hun zelfstandigheid en verdere functioneren nog meer kan belemmeren. Zij vormen het ondergeschoven kindje van de maatschappij en dat maakt dat zij thuis komen te zitten, bijna geen sociale contacten hebben en onvoldoende kansen krijgen om zich te ontplooien in onder andere zelfwaardering en zelfredzaamheid.
Vanuit een vraaggerichte- en oplossingsgerichte methodiek krijgt deze specifieke doelgroep kansen en mogelijkheden aangeboden om te participeren binnen de maatschappij. Deelnemers mogen genieten van de natuur, rust en ruimte die deze bijzondere zorglocatie biedt. Zij krijgen de mogelijkheid om activiteiten uit te voeren naar eigen tempo en naar eigen voorkeuren weliswaar binnen de kaders van de zorgboerderij. Er worden geen hoge eisen gesteld aan werktempo en productie omdat het belangrijk is dat de sfeer gemoedelijk en ontspannen is. Bovendien werkt deze laagdrempelige ondersteuning effectief en sluit volledig aan op deze doelgroep.

Stichting Van Ravenswaaijstede werkt zonder winstoogmerk omdat het uitgangspunt is de belangen van deelnemers te blijven behartigen. Deelnemers komen naar deze dagbesteding met als doel aan hun eigen proces te werken, te stabiliseren, te herstellen waar mogelijk en om deel uit te maken van de maatschappij. Deelnemers worden ondersteund door gedreven en gepassioneerde zorgprofessionals die jarenlange ervaring hebben binnen de zorgsector. 

Er wordt blijvend gewerkt aan innovatie en optimalisatie om daarmee goede kwalitatieve zorg te blijven bieden. Stichting Van Ravenswaaijstede is eind maart 2023 gecertificeerd met het kwaliteitskeurmerk "Kwaliteit Laat Je Zien" vanuit Federatie Landbouw en Zorg. Daarnaast is de stichting aangesloten bij Vereniging Bezig en Coöperatie Boer en Zorg.