Zorgboerderij

Van Ravenswaaijstede

Als beheerder en begeleider van Zorgboerderij Van Ravenswaaijstede stel ik mij graag aan u voor. Mijn naam is Annemarie van Gelder en al meer dan 20 jaar werkzaam in de zorg- en dienstverlening. Mijn passie is werken met mensen en voor mensen. Als zorgverlener ben ik betrokken bij mensen met diverse problemen en aandoeningen. Deze zijn heel uiteenlopend, zoals verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel, autisme en aanverwante stoornissen, gedragsproblemen, psychiatrische- en psychische problemen, verslavingsverleden etc. 

Het opzetten van een eigen zorgboerderij is een ultieme droom die ik werkelijkheid wil laten worden en waar ik met hart en ziel aan blijf werken. De locatie kent een bijzondere geschiedenis. In 1928 liet mijn overgrootvader, dhr. H.G. van Ravenswaaij, de woning bouwen. De grond erom heen werd gebruikt voor agrarische bedrijvigheid om wat vee te houden, een moestuin aan te leggen etc. Mijn overgrootvader, de opa van mijn vader is overleden op 95-jarige leeftijd, toen ik 15 jaar oud was. Hij is al die jaren daar blijven wonen samen met mijn ouders en ik. Het betreft dan ook een familiewoning waar mijn vader is geboren en getogen. Ook ik ben daar geboren en heb mijn jeugd daar doorgebracht. Naast het werken in de zorg- en dienstverlening heb ik ook affiniteit met de natuur en dieren en kan ik dit samenvoegen tot een mooi geheel. Zorgboerderij Van Ravenswaaijstede heeft zijn naam te danken aan mijn overgrootvader, ter nagedachtenis en behoud van een stuk erfgoed.

Vanuit mijn werkervaring weet ik dat de zorgtak volop in beweging is wat betekent dat er veel aandacht wordt besteed aan verscheidene projecten om passende zorg en begeleiding te kunnen bieden. Echter zien we ook de onzekerheden met betrekking tot bezuinigingen, de complexiteit van bepaalde doelgroepen waardoor er geen of onvoldoende hulp geboden kan worden. De oorzaak is vaak gerelateerd aan de vele bezuinigingen, personeelstekorten maar ook de verschillende behoeften die mensen hebben waardoor het extra moeilijk is om bijvoorbeeld geschikte dagbesteding te kunnen krijgen. Ik zie nog teveel mensen met psychiatrische- en psychische problemen, maar ook mensen met een verslavingsverleden tussen wal en schip vallen. Ondanks dat zij een behandeltraject achter de rug hebben en volgens de behandelaren stabiel zouden zijn, is het niet altijd mogelijk om in de maatschappij een plekje te krijgen voor werk en woning. Voor hen wil ik dan ook graag iets betekenen. 

Zorgboerderij Van Ravenswaaijstede wilt hen een veilige plek bieden met een zinvolle dagbesteding waar zij het gevoel krijgen ergens bij te horen en zichzelf mogen zijn. 

De dagbesteding wordt op maat aangeboden aan deelnemers met een GGZ-indicatie. Zij krijgen met behulp van dagelijkse begeleiding de mogelijkheid om te participeren binnen de maatschappij en krijgen kansen voor re-integratie. 

Zorgboerderij Van Ravenswaaijstede is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 - 16.00 uur. Deelnemers mogen genieten van de natuur, rust en ruimte. Zij krijgen de mogelijkheid om activiteiten uit te voeren zoals bezig zijn in de (moes)tuin, boomgaard en dieren voeren maar dit alles op eigen tempo en naar eigen voorkeuren. Er worden geen hoge eisen gesteld aan werktempo en productie omdat het belangrijk is dat de sfeer gemoedelijk en ontspannen is.