Zorgboerderij

Van Ravenswaaijstede

Missie & Visie 

Zorgboerderij Van Ravenswaaijstede biedt dagbesteding aan mensen met psychiatrische- en psychische problemen, verslavingsverleden, licht verstandelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel. De begeleiding is gericht op het creëren van een veilige plek waar de deelnemer rust, ruimte om zichzelf te zijn en vertrouwen vindt. Door het aanbieden van zinvolle dagbesteding krijgt de deelnemer mogelijkheden tot leren en vergroten van vaardigheden, samenwerken met zijn medemens en re-integratie. Activiteiten worden uitgevoerd in eigen tempo zonder de nadruk te leggen op de productie. Er wordt gekeken naar wensen en mogelijkheden. Vraaggericht en competentiegericht werken dragen bij aan persoonlijke groei van de deelnemer. Respect en acceptatie staan centraal op zorgboerderij Van Ravenswaaijstede. De mens is uniek en wordt in zijn waarde gelaten. Hij mag zijn zoals hij is. 

 Zorgboerderij Van Ravenswaaijstede is gelegen in een agrarische omgeving omringt door natuur, dieren, kleine boerderijen en woningen met een landelijk karakter. Het is een omgeving waar deelnemers zich thuis voelen en tot rust komen. Deelnemers kunnen buiten werken in de tuin, de boomgaard en de moestuin. Dieren verzorgen en binnen werken behoren eveneens tot de mogelijkheden. Het buitenleven, de rust en ruimte dragen bij aan een gezonde levensstijl wat stimulerend werkt voor lichaam en geest. De deelnemer krijgt alle aandacht en ondersteuning die nodig is voor zelfontplooiing. Zorgboerderij Van Ravenswaaijstede is kleinschalig opgezet waar ruimte is voor vijf tot maximaal tien deelnemers per dag. Zij worden ontvangen en begeleid door de begeleidster die haar werk vakkundig en met passie verstaat.