Stichting Van Ravenswaaijstede

Zorgboerderij

Algemene voorwaarden en wat te doen bij klachten

Stichting Van Ravenswaaijstede is aangesloten bij branchevereniging Vereniging Bezig via Federatie Landbouw en Zorg. Daarnaast is de stichting ook aangesloten bij Coöperatie Boer en Zorg. De kleinschalige zorgboerderij staat voor Rust, Veiligheid, Vertrouwen en Verbinden. Om dit volledig te willen uitdragen wordt er aan het kwaliteitssysteem "Kwaliteit Laat Je Zien" gewerkt om daarmee de doelstellingen te bereiken. 

Voorwaarden van deelname:

Deelnemers zijn gemotiveerd om aan een eigen persoonlijke ontwikkeling te willen blijven werken. Dit wordt vastgesteld in het zorgdossier. Voor iedere deelnemer wordt een zorgplan opgesteld waarin de hulpvraag, wensen, behoeften en doelen inzichtelijk worden gemaakt om op die wijze de juiste begeleiding te kunnen bieden.

Zowel medewerkers als deelnemers houden zich aan de opgestelde huis- en gedragsregels die nodig zijn om een prettige omgang met elkaar te hebben. 

In het kader van de AVG wetgeving zijn wij verplicht om zorgvuldig om te gaan met persoonlijke gegevens van iedere deelnemer. De zorgboerderij en de deelnemer overleggen een privacyverklaring waarin o.a. staat vermeld hoe persoonlijke gegevens worden opgeslagen en gebruikt. 

Wat te doen bij klachten:

Het kan voorkomen dat er onenigheid ontstaat met de beheerder/begeleider. Natuurlijk proberen we dat altijd eerst met elkaar op te lossen. Soms lukt dit toch niet altijd en dan is het fijn dat je bij een vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris terecht kan. Hier volgen de contactgegevens:  

  • Vertrouwenspersoon: Mirjam Oudshoorn. T: 06-58763425;                 E:mirjamoudshoorn@adviespuntzorgbelang.nl
  • Klachtenfunctionaris: Elsbeth Leppink.  T: 06-53885459; E: elsbethleppink@adviespuntzorgbelang.nl

De algemene voorwaarden en klachtenreglement zijn te lezen in onderstaande documenten.