Zorgboerderij

Van Ravenswaaijstede

Als beheerder en begeleider van Zorgboerderij Van Ravenswaaijstede stel ik mij graag aan u voor. Mijn naam is Annemarie van Gelder en al meer dan 20 jaar werkzaam in de zorg- en dienstverlening. Mijn passie is werken met mensen en voor mensen. Als hulpverlener ben ik betrokken bij mensen met diverse problemen en aandoeningen. Deze zijn heel uiteenlopend, zoals verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel, autisme en aanverwante stoornissen, gedragsproblemen, psychiatrische- en psychische problemen, verslavingsachtergrond etc. 

De zorgtak is volop in beweging wat betekent dat er veel aandacht wordt besteed aan verscheidene projecten om passende zorg en begeleiding te kunnen bieden. Echter zien we ook de onzekerheden met betrekking tot bezuinigingen, de complexiteit van bepaalde doelgroepen waardoor er geen of onvoldoende hulp geboden kan worden. Ik zie nog teveel mensen met psychiatrische- en psychische problemen en een verslavingsachtergrond tussen wal en schip vallen. Ondanks dat zij een behandeltraject achter de rug hebben en volgens de behandelaren stabiel zouden zijn, is het niet altijd mogelijk om in de maatschappij een plekje te krijgen voor werk en woning. Voor deze doelgroep wil ik graag iets betekenen. 

Zorgboerderij Van Ravenswaaijstede wilt hen graag een veilige plek bieden met een zinvolle dagbesteding waar zij het gevoel krijgen ergens bij te horen en zichzelf mogen zijn. 

De dagbesteding wordt op maat aangeboden aan deelnemers met een GGZ-indicatie. Zij krijgen met behulp van dagelijkse begeleiding de mogelijkheid om te participeren binnen de maatschappij en krijgen kansen voor re-integratie. 

Zorgboerderij Van Ravenswaaijstede is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 - 16.00 uur. Deelnemers mogen genieten van de natuur, rust en ruimte. Zij krijgen de mogelijkheid om activiteiten uit te voeren zoals bezig zijn in de (moes)tuin, boomgaard en dieren voeren maar dit alles op eigen tempo en naar eigen voorkeuren. Er worden geen hoge eisen gesteld aan werktempo en productie omdat het belangrijk is dat de sfeer gemoedelijk en ontspannen is.